TRANSPORT GAS SUR
TGSU2 BYMA

TGSU2
TRANSPORT GAS SUR BYMA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TGSU2 Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Rafinacja ropy naftowej/Marketing
Transportadora de Gas del Sur SA zajmuje się produkcją i komercjalizacją kondensatu gazu ziemnego. Prowadzi działalność w następujących segmentach: Transport gazu ziemnego, Produkcja i komercjalizacja paliw płynnych, Pozostałe usługi oraz Telekomunikacja. Segment Transport gazu ziemnego obejmuje ciągły przesył gazu ziemnego, przesył przerywany oraz wymianę i przemieszczanie gazu ziemnego, jak również obsługę eksploatacyjną i konserwację aktywów, których dotyczy usługa transportu gazu ziemnego. Segment Produkcja i komercjalizacja paliw płynnych obejmuje produkcję i wprowadzanie do obrotu paliw płynnych na własny rachunek i w imieniu podmiotów trzecich oraz inne usługi związane z paliwami płynnymi. Segment Pozostałe usługi koncentruje się na oczyszczaniu i oddzielaniu zanieczyszczeń oraz sprężaniu gazu ziemnego, co może obejmować odbiór i transport złóż gazu, a także usługi w zakresie kontroli i konserwacji tłoczni i gazociągów oraz usługi zarządzania w zakresie rozprężania i wytwarzania pary do produkcji energii elektrycznej. Segment Telekomunikacja oferuje usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem Telcosur. Spółka została założona 28 grudnia 1992 roku i ma siedzibę w Buenos Aires w Argentynie.

Wiadomości