BBVA BANCO FRANCES
BBAR BYMA

BBAR
BBVA BANCO FRANCES BYMA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

BBAR Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Banki regionalne
Banco BBVA Argentina SA świadczy usługi bankowe i finansowe. Bank działa w następujących sektorach: bankowość detaliczna, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz bankowość korporacyjna i inwestycyjna (C&IB). Działalność bankowości detalicznej obejmuje prowadzenie rachunków bieżących i oszczędnościowych, lokaty terminowe, karty kredytowe, kredyty konsumenckie i samochodowe, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia i produkty inwestycyjne. Działalność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw koncentruje się na lokalnych firmach w sektorze prywatnym. Działalność C&IB obejmuje globalne usługi transakcyjne i globalne rozwiązania rynkowe, takie jak zarządzanie ryzykiem i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, długoterminowe produkty finansowe, a także finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne oraz usługi w zakresie finansowania przedsiębiorstw. Firma została założona 14 października 1886 roku i ma siedzibę w Buenos Aires w Argentynie.

Wiadomości