Wykresy spreadów

Definicja

Najprostszą definicją wykresu spreadu jest wykres, który umożliwia porównanie instrumentu finansowego (np. akcji) z inną dodatkową zmienną (na przykład instrumentem finansowym lub wartością liczbową). Trading z wykorzystaniem spreadów zyskuje na popularności, ponieważ spready otwierają nową perspektywę w wycenie instrumentów finansowych i mogą być przydatne w celu ograniczenia niektórych ryzyk. Istnieje kilka różnych sposobów korzystania z wykresów spreadów. Do najbardziej popularnych sposobów należy odwrócenie cen, konwersja walut, porównanie instrumentów finansowych i handel parami.

Konfiguracja

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć własny wykres spreadu na TradingView:

 1. Wprowadź pierwszą zmienną (symbol, numer itp.) w oknie wprowadzania symboli w lewym górnym rogu i wciśnij spację.
 2. Wprowadź jeden z czterech operatorów: (-) dla odejmowania, (+) dla dodawania, (*) dla mnożenia lub (/) dla dzielenia i wciśnij spację.
 3. Wprowadź drugą zmienną (symbol, numer itp.) w oknie wprowadzania symboli w lewym górnym rogu i wciśnij klawisz enter.

Na przykład: Wpisanie AAPL / XAUUSD spowoduje utworzenie wykresu porównującego Apple i Gold poprzez podzielenie ceny Apple przez cenę złota.

Spready dla wykresów intraday są obliczane poprzez pobranie wartości Open, High, Low i Close z każdego 1-minutowego słupka, a następnie ich rekompilację do wybranego interwału. Takie podejście jest jedynym sposobem, który daje prawidłowe wartości na wykresach spreadów. Wykonujemy wszystkie niezbędne obliczenia na naszych serwerach i wyświetlamy gotowy wykres w Twojej przeglądarce.

Uwaga: pojedynczy spread może zawierać nie więcej niż 10 unikalnych symboli.

Repainting wykresów spreadów 

Należy pamiętać, że wykresy spreadów mogą podlegać zjawisku repaintingu. Jest to spowodowane tym, że słupki w czasie rzeczywistym tworzone są na podstawie danych tickowych, podczas gdy słupki historyczne powstają na podstawie danych minutowych. Dane tickowe dotyczące ruchu cen w obrębie słupka nie są uwzględniane w słupkach historycznych. Sekwencja ruchów cen wewnątrz słupka odgrywa kluczową rolę w budowaniu słupków w czasie rzeczywistym, dlatego dane w czasie rzeczywistym mogą się różnić na wykresie. Za każdym razem, gdy odświeżasz wykres, dane mogą być obliczane na różnych serwerach, a każdy serwer może używać danych historycznych, danych w czasie rzeczywistym lub ich kombinacji. W rezultacie, słupki obliczone na różnych serwerach mogą się różnić i po odświeżeniu strony z wykresem możesz zobaczyć nieco inne słupki. To samo dotyczy również alertów ustawionych na wykresach spreadów, ponieważ serwer alertów przetwarza dane otrzymane tylko w czasie rzeczywistym, a zatem słupki zbudowane na serwerze alertów i serwerze wykresów mogą się czasami różnić.

Popularne typy wykresów spreadów

Odwrócenie wykresu

Odwrócenie wykresu jest dobrym sposobem na wizualne przedstawienie korelacji pomiędzy dwoma instrumentami. Na przykład przy dwóch instrumentach z bardzo niską korelacją, odwrócenie jednego z instrumentów tą metodą sprawi, że na wykresie będą się poruszać w tym samym kierunku.

Na przykład odwrócenie wykresu EURUSD: 1/EURUSD

Przewalutowanie

Pomnożenie lub podzielenie instrumentu przez parę walutową pozwoli Ci zobaczyć cenę instrumentu w innej walucie.

W tym przykładzie akcje Best Buy przedstawione w euro: BBY/EURUSD

Porównanie instrumentów

Jednym z najczęstszych zastosowań wykresów spreadów jest dzielenie jednego instrumentu przez drugi. Dzięki temu otrzymasz wartość, którą można przedstawić na wykresie jako osobny instrument.

Na przykład porównanie Apple i Gold: AAPL/XAUUSD

Arbitraż giełdowy

Spready można wykorzystać, aby zobaczyć różnicę w cenie instrumentu notowanego na dwóch różnych giełdach. W tym celu należy odjąć symbol jednej giełdy od symbolu drugiej giełdy.

Na przykład: BATS:FB-NASDAQ:FB

Arbitraż na Bitcoinie

Wraz ze wzrostem popularności Bitcoina, arbitraż w różnych walutach stał się popularną okazją do handlu.

Na przykład: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD

Handel parami

Handel parami polega na handlu dwoma oddzielnymi instrumentami jednocześnie w celu wykonania pojedynczej transakcji. Handel parami jest popularnym sposobem na zmniejszenie ryzyka związanego z tradingiem. Chodzi o to, żeby znaleźć dwa silnie skorelowane symbole (lub przeciwnie — dwa bardzo słabo skorelowane symbole) i zajęciu pozycji na obu symbolach jednocześnie. Jeśli symbole są silnie skorelowane, powinny poruszać się w tym samym kierunku. Zazwyczaj okazja pojawia się wtedy, gdy stosunek symboli oddala się od średniego odchylenia standardowego. Można wówczas otworzyć pozycję długą na instrumencie, który jest w danej chwili słabszy i pozycję krótką na instrumencie, który w danej chwili jest mocniejszy. Kiedy para wróci do poziomu swojego średniego odchylenia, zamykamy obie pozycje. Wielu analityków technicznych używa Wstęg Bollingera do wyszukiwania potencjalnych okazji handlowych. W poniższym przykładzie wstęgi Bollingera są ustawione 2,2 odchylenia standardowe od średniej.

Kilka ważnych uwag na temat handlu parami.

 1. Handel parami jest neutralny względem rynku. Oznacza to, że z powodu pozycji, które zajmujesz na dwóch oddzielnych instrumentach, kierunek rynku nie będzie miał wpływu na pozycję. Handel ma na celu czerpanie zysków z relacji pomiędzy dwoma instrumentami, a nie z kierunku samego rynku.
 2. Wskaźnik korelacji przyjmuje wartości od -1 do 1, gdzie 1 oznacza, że instrumenty są doskonale skorelowane. Należy pamiętać, że handel parami można również stosować do instrumentów skorelowanych skrajnie negatywnie (blisko -1). Podczas handlu parami na instrumentach skorelowanych negatywnie, zazwyczaj staramy się zająć pozycję, gdy instrumenty są bliżej siebie niż zazwyczaj i oczekujemy, że będą się rozchodzić w przeciwnych kierunkach. Dlatego w tym przypadku zajmujemy pozycje w tym samym kierunku, a nie long/short jak w poprzednim przykładzie.
 3. Kolejnym ważnym elementem układanki jest wielkość pozycji. Chodzi o to, żeby pozostać neutralnym względem rynku. Dlatego nie wystarczy po prostu otworzyć tyle samo kontraktów/akcji dla każdego instrumentu. Chodzi o to, żeby obie pozycje miały taką samą wartość w dane walucie. Jeśli po obu stronach otworzysz taką samą liczbę kontraktów/akcji, ale instrumenty mają różną wartość w dane walucie, to strony nie są zrównoważone.
  Na poniższym przykładzie widać wyraźnie, że użycie tej samej liczby akcji dla obu instrumentów spowoduje, że transakcja będzie skrajnie niezrównoważona pod względem wartości w USD.

  Liczba akcji powinna zostać zmieniona, w celu uzyskania jak najbardziej zbliżonych wartości w dolarach. Bardzo trudno jest tak dobrać wielkość pozycji, by wartości transakcji były równe, ale należy dążyć do tego, by były możliwie jak najbliższe.
 4. Kluczem do handlu parami jest korelacja pomiędzy dwoma instrumentami. Jedną z rzeczy, z której wielu traderów nie zdaje sobie sprawy jest to, że korelacja pomiędzy instrumentami ciągle się zmienia. Korelacja może się zmienić nawet w trakcie trwania transakcji. Dlatego podczas handlu parami należy stale badać korelację. Bądź ostrożny i uważny. Trzeba być przygotowanym na wyjście z transakcji, jeżeli nastąpi radykalna zmiana w korelacji między instrumentami.