spark image
Photo: Jeffrey Blum / Unsplash

Akcje funduszy hedgingowych: Zabezpiecz swoje zakłady

19 symboli

Opis

Mówi się, że pieniądz rodzi pieniądz, a nikt nie zarabia więcej niż Money Managerowie. Fundusze hedgingowe są aktywnie zarządzanymi instrumentami inwestycyjnymi, które zazwyczaj obsługują osoby o wysokiej wartości portfela (tzw. high net-worth individuals - HNW) i są zaprojektowane tak, aby zarabiać wielkie pieniądze poprzez strategiczne inwestowanie ogromnych sum. Nazywa się je funduszami hedgingowymi, ponieważ dawniej zabezpieczały się przed ryzykiem, zajmując jednocześnie długie i krótkie pozycje na dużą skalę, ale teraz stosują szereg taktyk, aby zmaksymalizować inwestycje. Oczywiście niektóre strategie są lepsze od innych, dlatego też niektóre fundusze hedgingowe przewyższają inne. Oznacza to, że inwestowanie w same firmy wymaga dokładnych analiz i badań ze strony inwestora. Ta lista akcji pokazuje niektóre z największych notowanych na giełdzie funduszy hedgingowych, ale upewnij się, że dołożysz należytej staranności, by zbadać temat przed zainwestowaniem jakichkolwiek środków i nie traktuj tego jako porady ani rekomendacji.