spark image
Photo: Gian D. / Unsplash

Akcje przyjazne dla środowiska: Zielone rozwiązania

19 symboliZaktualizowano
Jak śpiewał Kermit, Nie jest łatwo być zielonym. Zmiany klimatyczne i zielona agenda stały się centralnym elementem polityki i gospodarki, ponieważ politycy zmagają się z globalnym ociepleniem, klęskami żywiołowymi i próbami ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Na całym świecie istnieje wiele firm, które pomagają radzić sobie ze zmianami klimatycznymi, ograniczać globalne emisje, zrewolucjonizować energię odnawialną i przejść w kierunku gospodarki bezemisyjnej. Akcje czystej energii, akcje ekologiczne, akcje odnawialne: oto najważniejsze czynniki wpływające na ten wspaniały, nowy świat.

Ta lista jest wyselekcjonowana w oparciu o firmy z czołówki zielonej agendy. Obejmują one w dużej mierze energię odnawialną: firmy zajmujące się energią słoneczną, wiatrową i wodną. Ta lista nie stanowi porady handlowej i zalecamy przeprowadzenie własnych badań przed jakąkolwiek inwestycją czy zawarciem transakcji.