aminio5

AminioLibrary

Library "AminioLibrary"
: this is my personal library that is being used in different indicators and strategies

calculateMA(source, len, maType)
  This fuction returns a moving average value based on the type
  Parameters:
    source (float): Is the time series source to calculate average from
    len (simple int): The length of the moving average, this should be integer
    maType (string): The type of moving average, acceptable types are : SMA, HMA, EMA, RMA, WMA, VWMA
  Returns: value of moving average

atr(source, len)
  This fuction returns atr value for a given source
  Parameters:
    source (float): Is the time series source to calculate atr from
    len (simple int): The length of the atr, this should be integer
  Returns: value of atr from source

superTrend(source, factor, len)
  This fuction returns value of super trend indicator and the trend direction as a tupple
  Parameters:
    source (float): Is the time series source to calculate super trend from
    factor (simple float): The multiplication factor for upper and lower band calcualtion, this can be a float
    len (simple int): The length of the super trend, this should be integer
  Returns: value of atr from source

halfTrend(am, chdev)
  This fuction returns a hTrend type carrying different values for half trend indicator
  Parameters:
    am (int): This is the amplitude used for calcucating the half trend, use integers
    chdev (float): This is the Channel Deviation value used for calculating upper and lower atr channel boundaries, you can use floats
  Returns: hTrend data type

hTrend
  Fields:
    halfTrend (series__float)
    trend (series__integer)
    atrHigh (series__float)
    atrLow (series__float)
    arrowUp (series__float)
    arrowDown (series__float)

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.