kaigouthro

into

kaigouthro Zaktualizowano   
Library "into"
convert literals by type,
Same-types left in for bulk reasons.
TODO: Expand Types

b(string)
  Convert string to bool.
  Parameters:
    string: val A string value.
  Returns: Bool.

b(bool)
  Pass Bool/bool
  Parameters:
    bool:
  Returns: Bool.

b(float)
  Convert Float (True if exists and not 0)
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: Bool.

b(int)
  Convert integer (True if exists and not 0)
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: Bool.

f(bool)
  Convert bool to float.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: Float.

f(string, int)
  Convert with decimal
  Parameters:
    string: val A string value.
    int: decimals Decimal places. def = 6
  Returns: Float.

f(float, int)
  Convert float bypass with decimals
  Parameters:
    float: val A float value.
    int: decimals Decimal places. def = 6
  Returns: Float.

f(int)
  Convert integer to float.
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: Float.

i(bool)
  Convert bool to int.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: Int.

i(string)
  Convert string number to int.
  Parameters:
    string: val A string value.
  Returns: Int.

i(float)
  Convert float to int.
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: Int.

i(int)
  Convert int to int.
  Parameters:
    int: val An int value.
  Returns: Int.

s(bool)
  Convert bool value to string.
  Parameters:
    bool: val A boolean value.
  Returns: String.

s(str)
  bypass string
  Parameters:
    str: val A string value.
  Returns: String.

s(float)
  Convert float value to string.
  Parameters:
    float: val A float value.
  Returns: String.

s(int)
  Convert int value to string.
  Parameters:
    int: val An integer value.
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input (Str,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input (Str,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input (Str,Bool,Int,Float)
  Returns: String.

s(val)
  Array Convert Each Item
  Parameters:
    val: Array Input (Str,Bool,Int,Float)
  Returns: String.
Informacje o Wersji:
v2

Now includes Normal values, Arrays, and Matrixes.

Updated:
b()

f()

i()

s()
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.