metacamaleo

[ALGOA+] Autofibo

Library "Autofibo"

fibonacci(up, down, calculate, log, color1, color2, plot)
  Creates an array with fibbonaci levels and plots lines.
  Parameters:
    up (float)
    down (float)
    calculate (bool)
    log (bool)
    color1 (color)
    color2 (color)
    plot (bool)
  Returns: --> var float tupple.

fibonacciExtension(up, down, direction, log, calculate, color1, plot)
  Fibonacci extension.
@description up (float) Up level.
@description down (float) Down level.
@description direction (string) Options "up" or "down".
  Parameters:
    up (float)
    down (float)
    direction (string)
    log (bool)
    calculate (bool)
    color1 (color)
    plot (bool)
  Returns: -> var float, var float

trendFibo(uptrend, downtrend, log_option, color1, color2, plot)
  Calculates automatic fibo values based on trends, returning a tupple with most important values.
  Parameters:
    uptrend (bool)
    downtrend (bool)
    log_option (bool)
    color1 (color)
    color2 (color)
    plot (bool)
  Returns:

Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.