QuantraSystems

DynamicMAs

QuantraSystems Zaktualizowano   
Library "DynamicMAs"
Custom MA's that allow a dynamic calculation beginning from the first bar, irrespective of lookback period.

SMA(src, length)
  Dynamic SMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

EMA(src, length)
  Dynamic EMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

DEMA(src, length)
  Dynamic DEMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

TEMA(src, length)
  Dynamic TEMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

WMA(src, length)
  Dynamic WMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

HMA(src, length)
  Dynamic HMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

VWMA(src, length)
  Dynamic VWMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

SMMA(src, length)
  Dynamic SMMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

LSMA(src, length)
  Dynamic LSMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

ALMA(src, length, offset_sigma, sigma)
  Dynamic ALMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    offset_sigma (float)
    sigma (float)

HyperMA(src, length)
  Dynamic HyperbolicMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
Informacje o Wersji:
v2 - able to handle 'na' values

Added:
RMA(src, length)
  Dynamic RMA
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

No statements or claims aim to be financial advice,
neither are any signals from us or our indicators.


Want to learn Trading, Investing or system building?
Join the Community! 👇

discord.gg/FMZDM3bZ9T
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.