sleptongems

Moving point of control

Library "moving_poc"

method getMovingPoc(averagePriceByVolumeHistory, ltfVolumeSerie, ltfPriceSerie, nbBarsToLookback)
  Volume point of control (PoC) extracted from lower time frame data and previous time period
  Namespace types: array<float>
  Parameters:
    averagePriceByVolumeHistory (array<float>): An array of float to record previous PoC average
    ltfVolumeSerie (array<float>): Source of volume for the lower timeframe (ltf)
    ltfPriceSerie (array<float>): Source of price for the lower timeframe
    nbBarsToLookback (int): A number of bars determining the lookback period of this PoC
  Returns: Serie of PoC
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.