chhagansinghmeena

BankNifty_CSM

chhagansinghmeena Zaktualizowano   
Library "BankNifty_CSM"
TODO: add library description here

getLtp_N_Chang(openPrice, closePrice, highPrice, hl2Price, lowPrice, hlc3Price, bankNiftyClose)
  Parameters:
    openPrice (float)
    closePrice (float)
    highPrice (float)
    hl2Price (float)
    lowPrice (float)
    hlc3Price (float)
    bankNiftyClose (float)
Informacje o Wersji:
v2

Added:
candlepatternbullish()

candlepatternbearish()
Informacje o Wersji:
v3

Added:
getADX_Prediction(highPrice, lowPrice)
  Parameters:
    highPrice (float)
    lowPrice (float)

get_RSI_Prediction(closePrice, bnfprice, Ex_RS)
  Parameters:
    closePrice (float)
    bnfprice (float)
    Ex_RS (int)

get_MFI_Prediction(hlc3Price, bnfprice, Ex_RS)
  Parameters:
    hlc3Price (float)
    bnfprice (float)
    Ex_RS (int)

frama_Calculation(src, length, mult)
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    mult (float)

CSM_CPMA(length, price, HL2, Open, High, Low, OHLC4, HLC3, HLCC4)
  Parameters:
    length (simple int)
    price (float)
    HL2 (float)
    Open (float)
    High (float)
    Low (float)
    OHLC4 (float)
    HLC3 (float)
    HLCC4 (float)
Informacje o Wersji:
v4
Minor code , color added and corrections
Informacje o Wersji:
v5
Minor corrections and text changes
Informacje o Wersji:
v6
Informacje o Wersji:
v7

Added:
BullishCandlePatternOnDownTrend(C_Len, C_ShadowPercent, C_ShadowEqualsPercent, C_DojiBodyPercent, C_Factor)
  Parameters:
    C_Len (simple int)
    C_ShadowPercent (float)
    C_ShadowEqualsPercent (float)
    C_DojiBodyPercent (float)
    C_Factor (int)

BearishCandlePatternOnUpTrend(C_Len, C_ShadowPercent, C_ShadowEqualsPercent, C_DojiBodyPercent, C_Factor)
  Parameters:
    C_Len (simple int)
    C_ShadowPercent (float)
    C_ShadowEqualsPercent (float)
    C_DojiBodyPercent (float)
    C_Factor (int)

Updated:
getLtp_N_Chang(openPrice, closePrice, highPrice, hl2Price, lowPrice, hlc3Price, stockLastClosePrice, bankNiftyClose)
  Parameters:
    openPrice (float)
    closePrice (float)
    highPrice (float)
    hl2Price (float)
    lowPrice (float)
    hlc3Price (float)
    stockLastClosePrice (float)
    bankNiftyClose (float)

candlepatternbullish(C_Len, C_ShadowPercent, C_ShadowEqualsPercent, C_DojiBodyPercent)
  Parameters:
    C_Len (simple int)
    C_ShadowPercent (float)
    C_ShadowEqualsPercent (float)
    C_DojiBodyPercent (float)

candlepatternbearish(C_Len, C_ShadowPercent, C_ShadowEqualsPercent, C_DojiBodyPercent)
  Parameters:
    C_Len (simple int)
    C_ShadowPercent (float)
    C_ShadowEqualsPercent (float)
    C_DojiBodyPercent (float)
Informacje o Wersji:
v8
Informacje o Wersji:
v9
Informacje o Wersji:
v10
Informacje o Wersji:
v11
Informacje o Wersji:
v12
Informacje o Wersji:
v13

Added:
entryExitinStrategy(longCondition, shortCondition, window, longTakeProfit, shortTakeProfit, LossstratA, trailingTakeProfit)
  Parameters:
    longCondition (bool)
    shortCondition (bool)
    window (bool)
    longTakeProfit (float)
    shortTakeProfit (float)
    LossstratA (float)
    trailingTakeProfit (float)
Informacje o Wersji:
v14

Added:
getGradientColor(src, length, beta)
  Parameters:
    src (float)
    length (simple int)
    beta (float)
Informacje o Wersji:
v15

Updated:
getGradientColor(isFirstbar, src, length, beta)
  Parameters:
    isFirstbar (bool)
    src (float)
    length (simple int)
    beta (float)
Informacje o Wersji:
v16

Updated:
getGradientColor(isFirstbar, src, length, beta, isSmoothed)
  Parameters:
    isFirstbar (bool)
    src (float)
    length (simple int)
    beta (float)
    isSmoothed (bool)
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.