AlphaViz

ZigZag Library

This is yet another ZigZag library.

🔵 Key Features

1. Lightning-Fast Performance: Optimized code ensures minimal lag and swift chart updates.
2. Real-Time Swing Detection: No more waiting for swings to finalize! This library continuously identifies the latest swing formation.
3. Amplitude-Aware: Discover significant swings earlier, even if they haven't reached the standard bar length.
4. Customizable Visualization: Draw ZigZag on-demand using polylines for a tailored analysis experience.

Stay tuned for more features as this library is being continuously enhanced. For the latest updates, please refer to the release information.

🔵 API

// Import this library. Remember to check the latest version of this library and replace the version number below.
import algotraderdev/zigzag/1 as zz

// Initialize the ZigZag instance.
var zz.ZigZag zig = zz.ZigZag.new().init(
  zz.Settings.new(
    swingLen = 5,
    lineColor = color.blue,
    lineStyle = line.style_solid,
    lineWidth = 1))

// Analyze the ZigZag using the latest bar's data.
zig.tick()

// Draw the ZigZag.
if barstate.islast
  zig.draw()

专业缠论指标: alphaviz.pro/chanlun
Email: contact@alphaviz.pro
Discord: discord.gg/w2fFtNega4
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.