QuantraSystems

DynamicFunctions

Library "DynamicFunctions"
Custom Dynamic functions that allow an adaptive calculation beginning from the first bar

RoC(src, period)
  Dynamic RoC
  Parameters:
    src (float): and period
Custom function to calculate the actual period considering non-na source values
    period (int)

dynamicMedian(src, length)
  Dynamic Median
  Parameters:
    src (float): and length
    length (int)

kernelRegression(src, bandwidth, kernel_type)
  Dynamic Kernel Regression Calculation \n Uses either of the following inputs for kernel_type:\nEpanechnikov\nLogistic\nWave
  Parameters:
    src (float)
    bandwidth (int)
    kernel_type (string)

waveCalculation(source, bandwidth, width)
  Use together with kernelRegression function to get chart applicable band
  Parameters:
    source (float)
    bandwidth (int)
    width (float)

Rsi(src, length)
  Dynamic RSI function
  Parameters:
    src (float)
    length (int)

dynamicStdev(src, period)
  Dynamic SD function
  Parameters:
    src (float)
    period (int)

stdv_bands(src, length, mult)
  Dynamic SD Bands
  Parameters:
    src (float)
    length (int)
    mult (float)
  Returns: Basis, Positive SD, Negative SD

Adx(dilen, adxlen)
  Dynamic ADX
  Parameters:
    dilen (int)
    adxlen (int)
  Returns: adx

Atr(length)
  Dynamic ATR
  Parameters:
    length (int)
  Returns: ATR

Macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
  Dynamic MACD
  Parameters:
    source (float)
    fastLength (int)
    slowLength (int)
    signalSmoothing (int)
  Returns: macdLine, signalLine, histogram

No statements or claims aim to be financial advice,
neither are any signals from us or our indicators.


Want to learn Trading, Investing or system building?
Join the Community! 👇

discord.gg/FMZDM3bZ9T
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.