mickes

Touched

mickes Zaktualizowano   
Library "Touched"

Breakout(zone, lookback)
  Tells if the zone has been broken on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has been broken up or down.

FalseBreakout(zone, lookback)
  Tells if the zone has a false breakout on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has had a false breakout up or down.

Retest(zone, lookback)
  Tells if the zone has been retested on the current bar.
  Parameters:
    zone (Zone): The definitiin of the zone.
    lookback (int): How many bars to look back.
  Returns: a Touch object that tells if the zone has been retested up or down.

Zone
  Fields:
    High (series__float)
    Low (series__float)
    BaseTime (series__integer)

Touch
  Fields:
    Up (series__bool)
    Down (series__bool)
Informacje o Wersji:
Remove zone creation time, not working at the moment.
Informacje o Wersji:
Re-add base time creation for the zone, used to stop looking for touches beyond the base creation.
Informacje o Wersji:
Fix bug in BaseTime comparing if bar time is higher than that, now checks if it's lower.
Informacje o Wersji:
- add 'Length' to 'Touch' type to let the user know how long the touch was
Informacje o Wersji:
- A touch is not considered a retest if it reached above/below the zone.
Informacje o Wersji:
- Add 'ExtremeIndexBack' to 'Touch' type that is set for false breakouts and retest for the highest/lowest price bar
Informacje o Wersji:
- Exit false breakout if a previous false breakout was found
Informacje o Wersji:
- Don't exit 'false breakout ' detection if the loop is on the first iteration
Informacje o Wersji:
- Fix bug on exiting false breakout to early
Biblioteka Pine

Działając zgodnie z prawdziwym duchem TradingView, autor opublikował ten kod Pine jako bibliotekę o otwartym kodzie źródłowym, aby inni programiści Pine z naszej społeczności mogli go ponownie wykorzystać. Brawa dla niego! Możesz korzystać z tej biblioteki prywatnie lub w innych publikacjach typu open source, ale ponowne wykorzystanie tego kodu w publikacji podlega Regulaminowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.

Chcesz skorzystać z tej biblioteki?

Skopiuj poniższy wiersz i wklej go w swoim skrypcie.