Zasady Programu Partnerskiego

Zasady

 1. Promocja
  1.1. Nasi partnerzy mają prawo korzystać z dowolnych platform/witryn w celu publikowania stworzonych przez siebie materiałów - stron internetowych, blogów, sieci społecznościowych, w tym także tych nie będących ich własnością.
  1.2. Jesteśmy otwarci na współpracę z użytkownikami z całego świata. Nasza polityka nie zakłada żadnych ograniczeń odnośnie wybranych krajów czy regionów.
  1.3. Należy mieć na uwadze, iż kampanie marketingowe stosujące słowa kluczowe są zabronione. Jakakolwiek forma marketingu kontekstowego i retargetingu używającego nazw handlowych zapisanych w dowolnym formacie i języku (np.tradingview, tradingview.com, trade view, trader view) jest ściśle zabroniona.
  1.4. Retargeting i remarketing nie są traktowane jako formy pozyskiwania nowych użytkowników. Osoba polecająca nie jest nagradzana za pozyskanie użytkowników za pomocą jednej z tych metod.
  1.5. Wszelkie próby powielania struktury, funkcjonalności, nazwy (w tym nazwy domeny) lub usług oferowanych przez TradingView w ramach dowolnej innej strony/platformy nie są w żaden sposób przez nas wspierane. Strony stosujące tego typu praktyki mogą wprowadzać użytkowników w błąd. W razie chęci skorzystania z elementów designu platformy TradingView oferujemy następujące możliwości: możliwość skorzystania z elementów stylu naszej platformy w ramach własnych treści czy materiałów promocyjnych oraz możliwość integracji oferowanych przez nas widgetów z własną stroną internetową w celu zademonstrowania charakteru relacji witryny z platformą TradingView.
  1.6. Oferowanie w ramach wiadomości specjalnych zniżek oraz promocji niemożliwych do zrealizowania jest zabronione.
  1.7. Praktyki o charakterze spamerskim są zabronione.
  1.8. Korzystanie w dwóch lub więcej kont jest zabronione.
  1.9. Dodawanie linków polecających w atrybucji widżetu, jak również do jakiejkolwiek części kodu HTML widżetu jest niedozwolone, a taki ruch nie będzie rekompensowany w ramach programu partnerskiego. Linki źródłowe naszego widżetu powinny być zawsze organiczne i nieodsyłające.
 2. Prowizje
  2.1. 30% prowizji. Jeśli osoba polecona dokona zakupu w ciągu 90 dni po zarejestrowaniu konta w TradingView, otrzymasz prowizję w wysokości 30% od każdego zakupu subskrypcji dokonanego przez poleconego. Będziesz zarabiać prowizję tak długo, jak polecony przez Ciebie użytkownik będzie dokonywał cyklicznych płatności.
  2.2. 90-dniowy plik cookie. W chwili kliknięcia przez potencjalnego klienta jednego z Twoich linków odsyłających do TradingView, w przeglądarce klienta zostanie umieszczony plik cookie kojarzący tego użytkownika z Tobą. Plik ten jest ważny przez 90 dni. Jeśli polecany użytkownik zarejestruje się w okresie do 90 dni od chwili otrzymania pliku cookie, użytkownik ten zostanie do Ciebie przypisany.
  2.3. Prowizja partnera opiera się na płatnych subskrypcjach zakupionych wyłącznie za pośrednictwem internetowej wersji TradingView. Nasze aplikacje komputerowe i mobilne nie są obecnie częścią programu partnerskiego. Dane rynkowe, dodatkowe zakupy i zakupy za pomocą TradingView Coins nie są uwzględniane przy obliczaniu prowizji partnerskich.
  2.4. Podmiot partnerski otrzymuje prowizje wyłącznie z tytułu pozyskania nowych użytkowników. W przypadku, gdy polecany użytkownik odwiedził wcześniej TradingView, program partnerski nie przypisze mu statusu nowego użytkownika i nie naliczy podmiotowi bonusu z tytułu pozyskania nowego użytkownika.
  2.5. TradingView wylicza prowizje wygenerowane przez podmioty partnerskie w cyklu miesięcznym. Informacje dla partnerów dostarczane są na podstawie naszych własnych źródeł danych.
 3. Wypłaty
  3.1. Środki wypłacane są raz w miesiącu (okres 30-dniowy).
  3.2. Wypłaty realizowane są wyłącznie za pomocą usługi PayPal. Realizacja wypłaty wymaga posiadania przez użytkownika konta PayPal.
  3.3. Brak adresu e-mail konta PayPal skutkuje zablokowaniem wypłat środków na okres 12 miesięcy. Obowiązkiem podmiotu partnerskiego jest dostarczenie poprawnych danych wymaganych do płatności. W przypadku dostarczenia przez podmiot partnerski niepoprawnych danych wypłata środków zostanie wstrzymana.
 4. Odpowiedzialność
  4.1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty w sytuacji, gdy użytkownik łamie obowiązujące reguły lub korzysta z nieuczciwych praktyk w celu pozyskiwania subskrybentów. Konto użytkownika zostanie dożywotnio zablokowane, a wypłaty środków zostaną wstrzymane.
  4.2. TradingView nie odpowiada za działania podmiotu partnerskiego mające na celu generowanie ruchu na witrynie. Podmiot partnerski zapewnia, że jego działania nie naruszają przepisów prawa oraz innych regulacji, którym podlega podmiot partnerski.
  4.3. TradingView nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizowanie przez podmiot partnerski obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi w kraju podmiotu partnerskiego przepisami. Wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz uiszczanie wymaganych opłat jest wyłącznie obowiązkiem podmiotu partnerskiego.
  4.4. Zastrzegamy sobie prawo od zmian powyższych reguł w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia zainteresowanych podmiotów. Obowiązkiem podmiotu partnerskiego jest regularne przeglądanie tych reguł i śledzenie wprowadzonych zmian/aktualizacji.
  4.5. TradingView nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności spowodowane przez podmioty trzecie.
 5. Dane osobowe
  5.1. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym, w tym ofert promocyjnych w ramach Programu Afiliacyjnego TradingView.