ReutersReuters

JSW kontynuuje współpracę w zakresie sprzedaży węgla koksowego z ArcelorMittal Poland

Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW:

  • KONTYNUACJA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WĘGLA KOKSOWEGO Z ARCELORMITTAL POLAND

  • UZGODNIONE ZOSTAŁY WARUNKI WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOSTAW WĘGLA KOKSOWEGO W LATACH 2023-2025

  • UMOWA ZAKŁADA KONTYNUACJĘ WSPÓŁPRACY STRON, A SZACUNKOWA WARTOŚĆ UMOWY W LATACH 2023 - 2025 MOŻE PRZEKROCZYĆ 7 MLD ZŁ

  • PO TYM OKRESIE UMOWA BĘDZIE PODLEGAŁA PRZEDŁUŻENIU NA KOLEJNE LATA MAKSYMALNIE DO KOŃCA 2029 R

  • W DALSZYM CIĄGU W OPARCIU O UMOWĘ BĘDĄ ZAWIERANE UMOWY ROCZNE, W KTÓRYCH UZGADNIANE BĘDĄ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości