ReutersReuters

Bumech ma umowę importu węgla ze spółką z RPA

Bumech SA BMC:

  • ZAWARŁ Z POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKĄ SPÓŁKĄ UMOWĘ OKREŚLAJĄCĄ WARUNKI, NA JAKICH EMITENT BĘDZIE KUPOWAŁ Z REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI WĘGIEL ENERGETYCZNY

  • DOSTAWY BĘDĄ REALIZOWANE DO 31 MARCA 2024 R.

  • ZGODNIE Z ZAWARTYM W UMOWIE HARMONOGRAMEM, W MIARĘ UPŁYWU CZASU POZIOM COMIESIĘCZNYCH DOSTAW WĘGLA BĘDZIE ZWIĘKSZANY Z 50.000 TON DO WYSOKOŚCI 100.000 TON

  • BUMECH BĘDZIE JEDYNYM KLIENTEM SPRZEDAJĄCEGO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  • CAŁKOWITA CENA ZAKUPU BĘDZIE UWZGLĘDNIAŁA RZECZYWISTĄ CENĘ ZAKUPU SUROWCA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, KOSZTY SPEDYCJI, PRZEŁADUNKU W PORCIE, ROZLICZEŃ ORAZ OPŁATĘ DLA SPRZEDAJĄCEGO

  • W OKREŚLONYCH W UMOWIE PRZYPADKACH, KAŻDA ZE STRON UMOWY MOŻE JĄ WYPOWIEDZIEĆ W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM

  • BUMECH MA TEŻ PRAWO WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ Z 1-MIESIĘCZNYM WYPOWIEDZENIEM, GDY ŚREDNI MIESIĘCZNY WSKAŹNIK CEN API2-ARA SPADNIE O 35%, WZGLĘDEM ŚREDNIEJ CENY API2-ARA Z VII 2022 R

Zaloguj się lub utwórz zawsze darmowe konto, aby przeczytać te wiadomości