ReutersReuters

Bumech ma umowę z OT Logistics dot. współpracy strategicznej przy imporcie węgla energetycznego

Bumech SA BMC:

  • ZAWARCIE UMOWY Z OT LOGISTICS O WSPÓŁPRACY STRATEGICZNEJ W ZAKRESIE IMPORTU WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  • NA PODSTAWIE UMOWY BUMECH WESPRZE OT LOGISTICS W DOKONANIU MODERNIZACJI SUPRASTRUKTURY I INFRASTRUKTURY PORTOWEJ

  • REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI MA NA CELU ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI PRZEŁADUNKOWYCH I EKSPEDYCYJNYCH TOWARÓW MASOWYCH W PORCIE W ŚWINOUJŚCIU, A TAKŻE POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI OPERACJI PORTOWYCH

  • GŁÓWNE ZAŁOŻENIA UMOWY TO ZAKUP NOWYCH ŻURAWI PORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA PORTOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W CELU ZWIĘKSZENIA MOŻLIWOŚCI PORTU W ŚWINOUJŚCIU W ZAKRESIE REALIZACJI IMPORTU WĘGLA ENERGETYCZNEGO DO POLSKI

  • BUMECH ZAPEWNI ŚRODKI FINANSOWE W KWOCIE OKOŁO 52 MLN ZŁ NA WW. MODERNIZACJĘ

  • OT LOGISTICS ZAŚ, CO NAJMNIEJ DO KOŃCA 2025 ROKU, STANIE SIĘ GŁÓWNYM DOSTAWCĄ USŁUG LOGISTYKI MORSKIEJ, PRZEŁADUNKOWEJ ORAZ KOLEJOWEJ DLA PODMIOTÓW Z GK BUMECH

  • UMOWA MA CHARAKTER TZW. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING I DO CZASU ZAWARCIA UMÓW SZCZEGÓŁOWYCH NIE RODZI WIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

  • ROZPOCZĘCIE TEJ WSPÓŁPRACY STANOWI ISTOTNE WSPARCIE DLA POPRAWY KRAJOWYCH ZDOLNOŚCI IMPORTOWYCH WĘGLA ENERGETYCZNEGO, CELEM ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNEJ DYWERSYFIKACJI DOSTAW SUROWCÓW STRATEGICZNYCH

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner