ReutersReuters

JSW aktualizuje założenia dot. produkcji węgla na 2021 do poziomu 13,8 mln ton

Jastrzebska Spolka Weglowa SA JSW:

  • AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ OPERACYJNYCH W ZAKRESIE PRODUKCJI WĘGLA NA 2021

  • ZAŁOŻENIA OPERACYJNE W ZAKRESIE PRODUKCJI WĘGLA NA 2021 ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE Z POZIOMU OK. 16 MLN TON ZGODNIE Z PRZYJĘTĄ STRATEGIĄ, DO POZIOMU 13,8 MLN TON

  • ZMIANA ZAŁOŻEŃ DOT. PRODUKCJI WĘGLA JEST ZWIĄZANA M.IN. ZE STOPNIOWYM PRZECHODZENIEM NA MODEL FUNKCJONOWANIA JSW W KIERUNKU ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU PRODUKCJI PRZEDE WSZYSTKIM WĘGLA KOKSOWEGO

  • USYSTEMATYZOWANIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W BIEŻĄCYM ROKU POZWOLI NA UTRZYMANIE PRODUKCJI WĘGLA W KOLEJNYCH LATACH NA POZIOMIE POWYŻEJ 14 MLN TON

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner