ReutersReuters

Enea informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego przeciwko Enea Elektrownia Połaniec

Enea SA ENA:

  • ZARZĄD POWZIĄŁ INFORMACJĘ O OTRZYMANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC [„EEP"] INFORMACJI OD MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA O WSZCZĘCIU Z URZĘDU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

  • POSTĘPOWANIE WS. OTRZYMANEJ PRZEZ EEP POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 DO 2016 R. Z TYTUŁU ZREALIZOWANYCH MODERNIZACJI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W LATACH 2013-2016

  • SPÓŁKA WSKAZUJE, IŻ POSTĘPOWANIE DOTYCZY OKRESU, W KTÓRYM EEP BYŁA WŁASNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ ENGIE

  • WARTOŚĆ UZYSKANEJ WÓWCZAS POMOCY PUBLICZNEJ ROZUMIANEJ JAKO SUMA CEN UPRAWNIEŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ PRZYZNANIA KOLEJNYCH TRANSZ UPRAWNIEŃ W POWYŻSZYCH LATACH SZACOWANA JEST NA OK. 170 MLN ZŁ

  • EEP UZNAJE, IŻ MIMO ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASTOSOWANIA ODMIENNEGO OD WSTĘPNYCH ZAŁOŻEŃ MIKSU PALIW WYKORZYSTYWANYCH W ZMODERNIZOWANYCH BLOKACH EFEKT EKOLOGICZNY DLA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY

  • SPÓŁKA WSKAZUJE, ŻE W PRZYPADKU BRAKU UZNANIA ARGUMENTACJI EEP IDENTYFIKOWANE JEST POTENCJALNE RYZYKO EWENTUALNOŚCI ZWROTU UZYSKANEJ PRZEZ EEP POMOCY PUBLICZNEJ W PEŁNEJ KWOCIE

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner