ReutersReuters

Tauron ma umowę o współpracy z OW Offshore dot. farm wiatrowych na Baltyku

Tauron Polska Energia SA TPE:

  • ZAWARTA ZOSTAŁA UMOWA O WSPÓŁPRACY Z OW OFFSHORE DOTYCZĄCA ROZWIJANIA PROJEKTÓW BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH W POLSKIEJ WYŁĄCZNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ NA BAŁTYKU

  • INTENCJĄ SPÓŁKI JEST NABYCIE 50 PROC. UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH, KTÓRYCH JEDYNYM WŁAŚCICIELEM JEST OW

  • INTENCJĄ OW JEST NABYCIE 50 PROC. UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH CELOWYCH, DO KTÓRYCH GRUPA WNIESIE PROJEKTY BUDOWY MORSKICH FARM WIATROWYCH W POLSKIEJ WYŁĄCZNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

  • EMITENT I OW, ZOBOWIĄZAŁY SIĘ DO WSPÓŁPRACY NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

  • UMOWA OBOWIĄZUJE PRZEZ DWA LATA, A CZAS TRWANIA NEGOCJACJI DOT. UMÓW SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH CELOWYCH NIE POWINNY PRZEKROCZYĆ SZEŚĆ MIESIĘCY

Dołącz za darmo, aby uzyskać pełną historię
News unlock banner