BeincryptoBeincrypto

Bitcoin osiągnie 1 mld użytkowników w ciągu najbliższych 3 lat

Według prognoz słynnego analityka Willy’ego Woo Bitcoin ma osiągnięć 1 mld użytkowników w najbliższych 3 latach. Prognoza ta wynika z podobieństwa rozwoju sieci użytkowników sieci Bitcoin względem rozwoju Internetu z lat 90-tych ubiegłego wieku.

Willy Woo jest znanym pionierem analizy on-chain oraz ewangelistą Bitcoina. Jego profil na Twitterze śledzi 1 mln zwolenników, którzy regularnie otrzymują aktualizacje na temat sieci Bitcoin, kryptowalut oraz szerokiej adopcji technologii blockchain.

We wczorajszym tweecie ponownie odniósł się do tego ostatniego tematu i podjął nową próbę oszacowania tempa przyszłego wzrostu adopcji Bitcoina. Jego obliczenia są ekstrapolacją kilku danych:

  • przez pierwsze 6 miesięcy liczba użytkowników osiągnęła 1000,
  • po 5 latach było ich 1 milion,
  • aktualnie, 13,8 lat od powstania, sieć Bitcoin posiada ponad 300 mln użytkowników.

Ta ostatnia wartość stanowi 4% populacji świata. Zdaniem Woo, jeżeli takie tempo wzrostu zostanie utrzymane, to w przeciągu najbliższych 3 lat liczba użytkowników wyniesie 1 mld. Będzie to stanowić 12% populacji globu. Źródło: Twitter

Dyfuzja innowacji od 1990

Idea krzywych adopcji wyraża sposób rozwoju i popularyzacji nowych technologii w szerokich społecznościach. Przykładowo, poniższy wykres pokazuje jak upowszechniały się nowe technologie w Stanach Zjednoczonych od 1900 roku do dziś.Adopcja nowych technologii od 1900 roku do dziś / Źródło: marketrealist.com

Widzimy, że rozwój większości technologii przebiega na krzywej w kształcie litery „S”. Czasami jest ona mocno rozciągnięta – głównie w pierwszej połowie XX wieku. Czasami jest wąska i bardziej przypomina literę „I” – szczególnie w ostatnich 3 dekadach.

W każdym razie powtarzający się schemat opiera się na idei dyfuzji innowacji, według której na początku powolna adopcja nowej technologii przyspiesza po osiągnięciu pewnego punktu krytycznego. Punkt ten wyznacza fazę przyswojenie innowacji przez coraz szersze kręgi społeczeństwa. Natomiast na końcu następuje spowolnienie, a technologia powoli penetruje ostatnie bastiony późnych zwolenników i największych „guzdrałów” (laggards).Źródło: Wikipedia

Krzywa adopcji Bitcoina podążą za Internetem

Według niektórych analityków Bitcoin zakończył już okresy innowacji (2,5% populacji) oraz wczesnej adopcji (13,5%) i wchodzi właśnie w fazę wczesnej większości (34%). Przykładowo użytkownik @liquiditary opublikował na Twitterze wykres krzywej adopcji Bitcoina, na której zaznaczył aktualny etap rozwoju. Źródło: Twitter

Jeżeli szacunek ten jest prawidłowy, to istotnie sieć Bitcoin stoi u progu ekspotencjalnego wzrostu. Wówczas mogą się spełnić przewidywania Willy’ego Woo, według których za 3 lata 12% populacji będzie używać BTC.

Co więcej, technologia blockchain i Bitcoin mają doskonały punkt odniesienia względem starszego o kilka dekad Internetu. Okazuje się, że krzywe rozwoju tych dwóch technologii bardzo dobrze nakładają się na siebie.

Na poniższym wykresie od użytkownika @Issherai widzimy, że obydwa wykresy całkowitej liczby użytkowników Internetu (zielony) i kryptowalut (niebieski) są prawie identyczne. Jedyną różnicę stanowią różne daty ich upowszechniania.

Szeroka adopcja Internetu rozpoczęła się w latach 90-tych XX wieku (górna oś X), natomiast adopcja kryptowalut trwa od 2014 roku do dziś (dolna oś X). Jeżeli tempo tego wzrostu zostanie utrzymane, to faktycznie w okolicach 2025-26 roku możemy spodziewać się 1 mld użytkowników kryptowalut. Źródło: Twitter

Aby zapoznać się z najnowszą analizą Bitcoina (BTC) przez BeInCrypto, kliknij tutaj.