Fala Wolfe'a

Fale Wolfe'a są wynikiem ścierania się sił podaży i popytu, które są częścią każdego rynku, niezależnie do rozpatrywanego zakresu czasowego. Fale te zostały odkryte przez Briana i Billa Wolfe. Formują one cykle składające się z 5 fal, w których pierwsze 4 definiują klin, a ostatnia fala rozciąga się poza ten klin. Ta ostatnia fala jest zwykle przedmiotem zagrania. Za pomocą zasad opisanych w teorii fal Wolfe'a, możemy obliczyć jej długość fali rysując linię od punktu 1 do punktu 4 na klinie i rozciągając ją w kierunku przełamania fali 5. Taka linia funkcjonuje jako poziom docelowy w przypadku realizacji zysku. Analiza z zastosowaniem fal Wolfe'a pozwala wyznaczać parametry Estimated Price at Arrival (EPA) oraz Estimated Time of Arrival (ETA).

Fala poprzedzająca piątą falę cyklu może przekroczyć rozszerzoną linię trendu fal od 1 do 3 zanim wykona ona duży ruch w kierunku przeciwnym. Jest to idealny punkt wejścia na rynek w kierunku ostatniej, docelowej linii. Istnieją konkretne reguły, które definiują formację fal Wolfe'a. Podobnie jak w przypadku innych metod handlu, istnieją różne warianty tej formacji. Handel oparty na tym systemie charakteryzuje się zazwyczaj ściśle określonymi poziomami stop w odniesieniu do potencjalnego zasięgu dla zysków, co skutkuje dobrym współczynnikiem zysk/ryzyko.