Wartość

Inwestowanie w wartość stało się sławne dzięki Warrenowi Buffetowi, ale jego historia sięga początku lat 30-tych, kiedy to Benjamin Graham napisał książkę "Security Analysis". Inwestowanie w wartość to inwestowanie w aktywa niedowartościowane. Aktywa te są źle rozumiane przez rynek i są tradowane po cenach poniżej ich wartości wewnętrznej.

Inwestorzy w spółki typu "value" bywają postrzegani jako inwestorzy kontrarianie, ponieważ często próbują znaleźć aktywa, które zostały odrzucone lub zignorowane. Inwestor w spółki typu "value" analizuje spółkę i próbuje zsumować jej poszczególne części, szukając wartości, która przewyższa jej bieżącą wartość na rynku. Inwestorzy w wartość dobrze radzą sobie z liczbami i rozumieją podstawy przepływów pieniężnych, rachunkowości, zarządzania i operacji biznesowych.

Istotą inwestowania w wartość jest zrozumienie wartości wewnętrznej i poznanie ile spółka jest warta w stosunku do jej wyceny na rynku. Przeprowadzanie rygorystycznych badań i umiejętność właściwej oceny spółki to kamienie węgielne inwestowania w wartość, a strategia ta pozostaje popularna w świecie inwestycji.