Pitchforks

Pitchforki ("Widły") to wskaźniki będące elementem popularnej metody analitycznej i techniki tradingowej. Wskaźniki te składają się z trzech elementów: dwóch równoległych do siebie linii zewnętrznych wyznaczających poziomy wsparcia i oporu oraz linii mediany (linii środkowej), znajdującej się pomiędzy liniami zewnętrznymi. Efektywne korzystanie z pitchforków wymaga zidentyfikowania trzech kolejnych punktów ekstremalnych (szczyty i dołki), przy czym punkt pierwszy reprezentuje początek trendu. Następnie należy wyznaczyć linię mediany, przechodzącą przez punkt pierwszy oraz przez punkt środkowy, znajdujący się pomiędzy punktami drugim i trzecim. W celu utworzenia kanałów trendowych, należy wyznaczyć dodatkowe linie w określonej, będącej krotnością odchylenia standardowego, odległości od linii mediany.

Pitchforki mogą być stosowane do identyfikacji okazji transakcyjnych (odbicia od/przebicia linii przez cenę) w oparciu o konkretne reguł wejścia i wyjścia ustawione przez tradera. Ostrożni traderzy zawsze starają się sięgać po dodatkowe potwierdzenia przed podjęciem decyzji. Oprócz Pitchforka Andrewsa istnieje szereg innych rodzajów wskaźników tego typu, jak np. Pitchfork Schiffa, Zmodyfikowany Pichfork Shiffa czy Pitchfork wewnętrzny. Na platformie TradingView dostępne są inteligentne narzędzia rysowania przeznaczone dla metod opartych na pitchforkach, a także oferujemy czat dedykowany użytkownikom chcącym się podzielić swoimi pomysłami bazującymi na tych wskaźnikach.