Indeksy Europejskie

Indeksy Europejskie

Indeksy giełdowe Europy mierzą różne krajowe i regionalne rynki akcji. Dobrze znanymi indeksami z tego kontynentu są FTSE 100 (Wielka Brytania), Euro Stoxx (Europa) i DAX 30 (Niemcy). Indeks FTSE 100 jest indeksem 100 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, posiadających największą kapitalizację rynkową, w tym wielu międzynarodowych firm. Stanowi około 80% wartości wymiany i jest zdecydowanie najbardziej powszechnie stosowanym wskaźnikiem giełdowym w Wielkiej Brytanii.

Ponieważ FTSE 100 obejmuje międzynarodowe firmy, nie jest to optymalny wskaźnik krajowej gospodarki. Euro Stoxx 50 jest indeksem giełdowym 50 największych i najbardziej płynnych akcji w strefie euro. Kontrakty futures na indeksy giełdowe dla Euro Stoxx 50 należą do najbardziej płynnych na świecie. DAX 30 jest indeksem giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Frankfurcie, która zawiera 30 największych niemieckich firm. Jednym z naszych popularnych czatów jest adres DAX 30, w którym handlowcy mówią w czasie rzeczywistym o tym indeksie.