Wzrost

Inwestorzy w spółki typu "growth" poszukują aktywów, które rozwijają się w szybkim tempie, zdobywają udział w rynku, tworzą nowe branże lub rozwijają wskaźniki finansowe, takie jak przychody i wolne przepływy pieniężne szybciej niż średnia dla danej branży. Inwestorów w spółki typu "growth" często interesuje momentum, zarówno z perspektywy technicznej, jak i fundamentalnej. W najbliższej przyszłości chcą widzieć rosnące trajektorie wzrostu.

Trading i inwestowanie we wzrost obejmuje kilka podkategorii, w tym analizę zysków historycznych, GARP (wzrost po rozsądnej cenie), udział w rynku branży, stopę wzrostu przychodów, zwrot z zainwestowanego kapitału, momentum i innowacje technologiczne. Mówi się, że inwestowanie we wzrost i inwestowanie w wartość to przeciwne strategie. Inwestowanie w wartość polega na szukaniu aktywów niedowartościowanych, a inwestowanie we wzrost polega na szukaniu aktywów, które w rzeczywistości mogą być przewartościowane na papierze, ale niedowartościowane w dłuższej perspektywie ze względu na stopy wzrostu.

Inwestowanie we wzrost jest strategią trudną. Spółka na papierze może wyglądać na drogą, ale inwestorzy tylko dyskontują jej przyszłe plany wzrostu. Inwestorzy w spółki typu "growth" często ignorują tradycyjne wskaźniki, takie jak wskaźnik P/E lub P/S i zamiast tego szukają wysokich stóp wzrostu i tego, jak ten wzrost może rosnąć z czasem.