Flaga

Flaga może być stosowana jako formacja wejścia w przypadku kontynuacji ustanowionego trendu. Formacja ta pojawia się zazwyczaj po silnym ruchu ceny charakteryzującym się krótką przerwą (ruch ten określa się mianem masztu lub słupka). Przerwa ta reprezentowana jest przez tzw. flagę, która informuje o relatywnie krótkim okresie niezdecydowania rynku. Formacja ta tworzy się zazwyczaj w połowie całego ruchu i ruch ten konsoliduje. Cena porusza się w ramach dwóch blisko siebie leżących, równoległych linii trendu nachylonych względem masztu.
Flagi wzrostowe (zwyżkujące, rynku byka) mogą pojawiać się w trendzie wzrostowym, natomiast flagi spadkowe (zniżkujące, rynku niedźwiedzia) mogą formułować się w trendzie spadkowym. Formacja jest potwierdzana w momencie, gdy cena przełamie linie trendu wyznaczone przez flagę w kierunku wyznaczonym przez maszt (kontynuacja trendu). Zachowawczym traderom sugeruje się sięgnięcie po dodatkowe potwierdzenie kontynuacji trendu. Zasięg wzrostu można wyznaczyć mierząc długość masztu i przykładając ją do miejsca przełamania. Typowy poziom stop znajduje się najczęściej poza flagą, po przeciwnej stronie przełamania.
Pokaż więcej pomysłów
1
23
1
23