ETF

Pomysły Tradingowe 5
Skrypty 12

ETF

ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, to papier wartościowy, który odwzorowuje indeks, towar, obligacje lub zbiór aktywów, np. fundusz indeksowy. W odróżnieniu od funduszy powierniczych, ETFy handlowane są analogicznie jak akcje na giełdzie papierów wartościowych. Notowania ETFów podlegają zmianom w ciągu dnia, zgodnie z transakcjami kupna i sprzedaży. ETFy charakteryzują się wyższą dzienną płynnością oraz niższymi opłatami, niż fundusze powiernicze, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla indywidualnych inwestorów.
Ponieważ ETFy zachowują się jak akcje giełdowe, wartość aktywów netto (NAV) funduszy nie jest obliczana jednorazowo, pod koniec dnia, jak ma to miejsce w przypadku funduszy powierniczych.