Dochody

Przychody stanowią podstawę rentowności przedsiębiorstwa. Traderzy i inwestorzy badają przychody w celu określenia, w jaki sposób firma zarabia pieniądze. Sprawozdania finansowe sporządzane są kwartalnie i rocznie.

Publikacja sprawozdania finansowego może spowodować zmienność, wolumen i wzrost zainteresowania spółką. Raporty zazwyczaj pojawiają się przed otwarciem rynku lub po jego zamknięciu. Sprawozdanie finansowe może szybko zmienić postrzeganie firmy w zależności od wielu czynników, takich jak zyski, straty, oczekiwania analityków, telekonferencje i wskazówki dotyczące przyszłych perspektyw. Jeśli spółka przekroczy oczekiwania, wykaże bazową rentowność lub wyraźne perspektywy wzrostu, cena akcji będzie rosła. Jeśli spółka rozczaruje i nie spełni oczekiwań lub ogłosi coś, co ma negatywny wpływ na długoterminową rentowność spółki, cena aktywów będzie na ogół spadać.

Ważne jest, aby pamiętać, że czasami sprawozdanie finansowe może zostać źle zrozumiane i początkowa reakcja rynku może być błędna. Na przykład akcje spadną szybko po ogłoszeniu wyników, a następnie wzrosną następnego dnia po tym, jak inwestorzy będą mieli czas na analizę pełnego raportu. Analiza, zarządzanie inwestycjami i strategie handlowe, które otaczają sprawozdania finansowe, są popularnym tematem dyskusji i klasyką rynków akcji.