Dywidendy

Stały dochód to proces, który wiąże się z wyszukiwaniem aktywów, które regularnie wypłacają kwartalną lub roczną dywidendę za podjęcie określonego ryzyka. Inwestorzy decydujący się na papiery wartościowe wypłacające stały dochód szukają przede wszystkim takich papierów wartościowych, które płacą stałą dywidendę w zamian za ryzyko posiadania lub inwestowania w określone aktywa.

Inwestycje o stałym dochodzie są dokonywane przez inwestorów instytucjonalnych, fundusze emerytalne i innych inwestorów indywidualnych, poszukujących stałych dywidend, aby zaspokoić swoje potrzeby. Inwestorzy na emeryturze i starsi inwestorzy zazwyczaj preferują papiery wartościowe płacące stały dochód ze względu na potrzebę osiągania dochodu i niższe ryzyko (zakładając, że ich aktywa są odpowiednio analizowane i badane). Dziś branża instrumentów oferujących stały dochód jest jednym z największych obszarów zarządzania inwestycjami i stale się rozwija.

Inwestycje o stałym dochodzie obejmują badania i analizę dywidend z akcji, obligacji rządowych, obligacji korporacyjnych, akcji uprzywilejowanych i wszelkich innych aktywów, które wypłacają zyski. Inwestorzy decydujący się na papiery wartościowe wypłacające stały dochód do podejmowania decyzji wykorzystują cierpliwość, analizę przepływów pieniężnych i podstawy matematyki obligacji. Są to przede wszystkim inwestorzy długoterminowi, zainteresowani uzyskiwaniem dywidendy przez dłuższy czas.