Formacja filiżanki z uszkiem

Filiżanka z Uszkiem może być stosowana jako formacja wejścia w sytuacji kontynuacji trendu wzrostowego. Jest to jedna z najprostszych do identyfikacji formacji cenowych. Struktura filiżanki przypomina kształtem literę U utworzoną na wykresie przez ruchy ceny. Po uformowaniu się "filiżanki" cena porusza się w trendzie spadkowym do poziomu ⅓ poprzedniego (wzrostowego) ruchu ceny i tworzy się "uszko", które informuje o relatywnie krótkim czasie konsolidacji na rynku. Formacja jest uważana za kompletną, gdy cena wybija się z konsolidacji w kierunku trendu wzrostowego tworzącego część „filiżanki”.

Trend wzrostowy powinien się utrzymać, choć zachowawczym traderom zaleca się poszukać dodatkowych potwierdzeń. Zasięg wzrostu można wyznaczyć mierząc długość prawego wierzchołka "filiżanki" od jej dna i odkładając zmierzoną wartość od miejsca wybicia na kierunek tego wybicia. Typowy poziom stop znajduje się najczęściej poza "uszkiem", po przeciwnej stronie wybicia. Formacja Odwrócona filiżanka z uszkiem jest odpowiednikiem omawianej formacji dla rynku niedźwiedzia i może pojawiać się po trendzie spadkowym. TradingView oferuje użytkownikom inteligentne narzędzie rysowania, które pozwala identyfikować tę formację na wykresach.
Pokaż więcej pomysłów
1
2
1
2