RelacjeRynku

Zarząd LUKARDI komentuje kluczowe kwestie związane ze spółką IT

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Zarząd Lukardi komentuje kwestie fundamentalne, operacyjne i strategiczne

Podczas grudniowej rozmowy z Zarządem Lukardi S.A. – Wiceprezesem Sebastianem Herodem oraz Wiceprezesem Piotrem Jankiewiczem w studiu Comparic24.TV zostały poruszone bardzo istotne kwestie w pięciu kluczowych obszarach, związanych ze spółką informatyczną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Zapraszamy do krótkiej lektury najważniejszych wypowiedzi oby Wiceprezesów.

O profilu biznesowym
„Jako Grupa Lukardi skupiamy się na oprogramowaniu dla przedsiębiorstw i na wdrażaniu oprogramowania komercyjnego, które bazuje na cyfryzacji, elektronicznym obiegu dokumentów, jak również skupia się wokół e-commerce. Kolejnym naszym mocnym atutem jest branża cybersecurity czyli szeroko rozumiane oprogramowanie do bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci. Co ważne stale rozszerzamy i umacniamy nasze kompetencje, czego dowodem jest choćby nasza koncentracja na bardzo popularnym, a w krótkim czasie również wymaganym systemie KSeF czy kolejnych obszarach analityki, analityki chmurowej oraz sprzedaży. Jednocześnie rozszerzamy i umacniamy swoją pozycję w obszarze OpenText i zamierzamy dalej inwestować w ten kierunek”.

„Widzimy wyraźną synergię operacyjną wewnątrz Grupy Lukardi. Korzystamy już z synergii kosztowej i finansowej, stosując jednolite bilanse oraz analogicznie planując i budżetując na poziomie naszych spółek. Uruchomiliśmy także kolejny etap rozliczania i raportowania projektów, aby wdrożyć ten sam model działania we wszystkich naszych organizacjach. Oczywiście dostrzegamy również synergię biznesową pomiędzy naszymi przedsiębiorstwami, choćby od strony wykorzystania kompetencji deweloperskich czy programistycznych, co powoduje że wspólnie możemy oferować nasze usługi klientom, a to z kolei przekłada się na funkcję cross sellingu w ramach Grupy”.

O strategii i wynikach finansowych
„Po włączeniu spółki SI-eCommerce w struktury Grupy Lukardi widzimy wymierne efekty - osobowe, finansowe i technologiczne, które przekładają się na synergię wewnątrz Grupy. Korzystamy oczywiście z tych dobrych praktyk, które występują w poszczególnych spółkach, przenosząc wybrane mechanizmy na pozostałe nasze podmioty. Niezwykle ważny jest również, wspomniany już wcześniej, cross selling czyli docieranie z usługami jednej spółki do klientów drugiej spółki, co nasi kontrahenci dostrzegają i z czego chętnie coraz częściej korzystają. To powoduje, że możemy jako Grupa rosnąć i myśleć już o kolejnych akwizycjach rynkowych”.

„Jako Grupa Lukardi planujemy w najbliższym czasie dość mocno się rozrosnąć i przekroczyć magiczną granicę zatrudnienia ponad stu osób. Pozytywne jest, że duzi klienci nam ufają, na co wpływ na pewno ma nasz zespół, którego jakość pracy skutecznie wpływa na budowę zaufania u naszych klientów”.

„Doświadczenia, które teraz zbieramy przy łączeniu wspólnych kompetencji na poziomie naszej Grupy, jak również strategię wzrostu, która na pewno częściowo będzie się odbywać poprzez dalsze akwizycje, wykorzystamy w przyszłości, aby utrzymać dotychczasowe tempo”.

„Nasze wyniki finansowe pokazują ciągłość wzrostu, nie są przy tym skokowe lecz w miarę przewidywalne. Sam EBIT zapewne mógłby być trochę lepszy, lecz my inwestujemy w swoje produkty, co powoduje że generujemy przy tym koszty. Zakładamy jednak, że w 2023 roku będziemy już wytworzone produkty sprzedawać do klientów, osiągając w ten sposób przychód ze sprzedaży licencji oraz stosowne marże. Reagujemy oczywiście na potrzeby rynku, natomiast równocześnie klienci pytają nas o pewne rozwiązania, więc my te rozwiązania przygotowujemy jako nasze produkty, które będziemy następnie oferować i utrzymywać już u naszych klientów”.

„Na rynku dzieje się bardzo dużo, co powoduje że widzimy szanse i potencjał do dalszego wzrostu. Nasi partnerzy i dostawcy oprogramowania stale tworzą nowe rozwiązania, a szereg z ich produktów wciąż nie zaistniało nie tylko w Polsce, ale także szerzej w naszym regionie, co powoduje że chcemy z tej okoliczności skorzystać”.

O rynku usług IT i technologii
„Na pewno cały czas musimy obserwować otoczenie rynkowe, zarówno naszą konkurencję, ale również naszych partnerów i klientów. Staramy się przy tym rozwijać w sposób naturalny i stopniowy, a nie skokowo, co ma na celu zabezpieczenie naszych możliwości osobowych i technicznych, związanych z dostarczaniem i realizacją usług, które oferujemy naszym klientom”.

„Z pewnością mocno widocznym trendem rynkowym jest przechodzenie dostawców usług i technologii w sektorze IT na rozwiązania chmurowe. Obudowane jest to, poza samym rozwiązaniem, także dodatkowymi usługami, takimi jak na przykład oferowanie infrastruktury, jej utrzymania oraz konsultingu. Jako partnerzy tych wielkich korporacji oczywiście musimy odnaleźć się w tym zmieniającym się środowisku i tendencjach rynkowych, stąd nasza ścisła współpraca choćby z OpenText czy SAP w odniesieniu do realizowanych przez te podmioty strategii w obszarze rozwiązań chmurowych”.

„Aktualnie klienci, na rzecz których pracujemy, w dużej mierze szukają optymalizacji kosztowej i procesowej, co powoduje że w sposób naturalny interesują się choćby cyfryzacją czy projektami typu „paperless”, co jest przecież dużym obszarem naszej aktywności. Są również oczywiście klienci, nastawieni mocniej na rozwój i zwiększanie produkcji i sprzedaży, co także pokrywamy swoją ofertą”.

„Obecnie dużym wyzwaniem rynkowym jest niewątpliwie rekrutacja i szkolenie specjalistycznych kadr. Dlatego też w ramach Grupy Lukardi od początku kładziemy duży nacisk na wyszukiwanie młodych talentów, zatrudniając już teraz nawet studentów, a następnie ucząc ich i stopniowo rozwijając zawodowo. Nie wolno przy tym zapominać, że w naszych strukturach są dwie spółki, które świetnie rekrutują zarówno na potrzeby nasze, jak również naszych klientów czyli Aniołowie Konsultingu oraz Rekruteo”.

O obszarze eksperckim i koncepcyjnym
„Oczywiście bierzemy udział w licznych targach i konferencjach branżowych, a choćby na jednej z ostatnich, organizowanej dla partnerów i klientów OpenText, otrzymaliśmy nagrodę za najlepszą sprzedaż. Z kolei w ramach naszej współpracy z SAP mieliśmy ostatnio okazję uczestniczyć w Sopocie w największej, corocznej konferencji SAP NOW, gdzie można powiedzieć, że mając aż trzy własne panele zdominowaliśmy obszar cyfryzacji i e-commerce. Obecnie klienci słuchają tego typu wystąpienia z uwagą, gdyż chcą pracować z partnerami, którzy nie tylko mają doświadczenie, ale także potrafią to pokazywać. To co faktycznie ma znaczenie to dobre i szybkie wdrożenie projektu, który zlecają nam do realizacji”.

„To co jest naszym ambitnym celem to zrobienie kroku w przód w kontaktach z klientami zagranicznymi, co generalnie już robimy i jest już widoczne. Warto w tym miejscu również wspomnieć, że dostaliśmy zaproszenie, jako chyba jedyny partner z naszego regionu, na styczniową konferencję SAP, która będzie miała miejsce na Węgrzech. Pokazuje to wyraźnie, że jesteśmy na gruncie naszych partnerów doceniani, a nasz wysiłek i wkład dobrze odbierany”.

O celach operacyjnych i strategicznych
„Widzimy, że realizowane przez nas projekty w obszarze choćby OpenText i SAP, a co za tym idzie nasze kompetencje w tym zakresie, możemy sprzedawać nie tylko na rynku krajowym i wschodniej Europy, ale także dalej na zachód od Polski, choćby w Niemczech lub Holandii, co już z powodzeniem realizujemy i chcemy robić to na coraz większą skalę. Można również nadmienić, że obecnie nasze projekty dotykają już także oprogramowania Microsoft. Wszystko to całościowo jest wynikiem tego, że polskie firmy, a przy tym nasi klienci, którzy dokonują ekspansji zagranicznej pytają nas o tego typu usługi i okazuje się, że razem z nimi możemy wchodzić na wspomniane rynki zagraniczne i prezentować tam naszą ofertę powstałą we współpracy z kluczowymi partnerami”.

„Realizujemy również projekty dla dużych międzynarodowych klientów, jak również naszych polskich, którzy są stale obecni zagranicą. Często, ze względu na naszą współpracę z partnerami lub klientami, jesteśmy też polecani dalej innym kontrahentom, co w sposób oczywisty wpływa, że nasza sprzedaż zagraniczna wzrasta. Aktualnie jesteśmy już obecni na części rynków zagranicznych, oprócz wspomnianych wcześniej Niemiec i Holandii także w Szwecji, Finlandii i krajach bałkańskich, ale naszym celem jest zrobić to teraz w sposób trochę bardziej uporządkowany i stopniowo rozrastać się w tym elemencie”.

„Obserwujemy oczywiście trend rynkowy w postaci łączenia się innych spółek. Możemy oczywiście podejść do naszego rozwoju w sposób, w którym będziemy coraz mocniej zatrudniać, szkolić i powiększać własne zespoły, jednak tą metodą dużego skoku nie zrobimy. Natomiast po roku od włączenia do Grupy Lukardi spółki SI-eCommerce widzimy, że potrafimy dobrze konsolidować poszczególne jednostki w ramach większej grupy, a efekty tych działań są obiecujące i warto to robić. Dlatego też szukamy wciąż kolejnych możliwości, aby świadczyć więcej usług i poszerzać swoje portfolio”.

„Jednym z naszych pomysłów, bazujących na najlepszych praktykach biznesowych naszych partnerów, jest również akwizycja. Na pewno będziemy to jednak robić w sposób ostrożny, dobrze podejmując decyzję i dobierając kierunki rozwoju, a obszarem tych działań może być zarówno rynek polski, jak również zagraniczny”.

„Pomysł na projekt Lukardi 2.0 to wytworzenie nowej strategii dla całej Grupy. Oprócz tych synergii, które już obserwujemy to także analiza otoczenia i podjęcie decyzji o najkorzystniejszych kierunkach dalszego wzrostu. Będziemy w tym aspekcie bazować nie tylko na opinii własnej kadry, lecz także chcemy sięgnąć do ekspertyz z naszego otoczenia. Nie sposób nie wspomnieć, że ze strony naszej Rady Nadzorczej już teraz płyną do nas określone zdania i sugestie, ale chcemy także poprosić ekspertów rynkowych o współpracę, aby optymalnie wybrać naszą własną ścieżkę rozwoju”.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.