RelacjeRynku

LUKARDI komentuje kw. strategiczne, operacyjne oraz perspektywy

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Lukardi komentuje istotne kwestie strategiczne i operacyjne oraz perspektywy biznesowe

Pod koniec marca, podczas jednego z największych w tej części Europy wydarzeń branży inwestycyjnej – Invest Cuffs 2023, miało miejsce spotkanie inwestorskie Lukardi S.A. Poprosiliśmy wówczas Wiceprezesa Zarządu – Sebastiana Heroda o komentarz do aktualnych kwestii strategicznych i operacyjnych, związanych z Grupą Kapitałową Lukardi S.A., jak również o nakreślenie widocznych perspektyw biznesowych. Najważniejsze wypowiedzi Wiceprezesa Zarządu spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect, w podziale na kilka bloków tematycznych, znajdziecie poniżej.

O nominacji Financial Times do grona 1000 najszybciej rozwijających się firm w Europie
„Otrzymaliśmy nominację dzięki dwóm grupom ludzi – naszym klientom i naszym pracownikom. Cieszy nas, jako organizację, że jesteśmy obiektem dobrze postrzeganym, na który zwracają uwagę nowe instytucje, nowe podmioty oraz media branżowe oraz prestiżowe rankingi jak Financial Times. Jest to potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku i nasza działalność jest zauważalna, z jednej strony rosnąc przychodowo, a z drugiej strony budując zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Nasz wzrost jest widoczny i jest efektem naszej konsolidacji w zakresie szerszej możliwości współpracy z klientami. Liczymy, że w przyszłości zachowamy obecną dynamikę, choć wiemy, że na aktualnym rynku nie będzie to z pewnością łatwe” - komentuje Sebastian Herod, Wiceprezes Zarządu Lukardi S.A.

O profilu biznesowym i ofercie Grupy Lukardi
„To co pokazaliśmy w ostatnich raportach giełdowych to są kontrakty i projekty we wszystkich obszarach biznesowych naszej Grupy. Bo z jednej strony mamy dobrą umowę z LOT w zakresie obiegu dokumentów i ECM , co jest naszą dużą przestrzenią usługową. Z drugiej strony informowaliśmy również o współpracy z dużą siecią handlową i istotnej umowie w obszarze cyberbezieczeństwa. Kolejne dwa kontrakty dotyczyły natomiast szeroko rozumianego rynku e-commerce, który jest ważnym segmentem działalności operacyjnej istotnej spółki wchodzącej w struktury naszej Grupy czyli SI-eCommerce, a warto wspomnieć że jeden z tych kontraktów jest dość dużą umową realizacyjną, którą będziemy świadczyć przez najbliższe 5 lat. To pokazuje, że klienci nam ufają, że dobrze realizujemy projekty oraz że coraz częściej pozyskujemy także nowych klientów” – przybliża segmenty operacyjne Lukardi S.A.

„Digitalizacja treści i elektroniczny obieg dokumentów, cyberbepieczeństwo oraz e-commerce to są nasze trzy filary, wokół których budujemy nowe kompetencje i przyglądamy się nowym technologiom. Warto jednak uzupełnić ten obraz także dwoma mniejszymi działalnościami, które oferują nasze spółki Rekruteo oraz Aniołowie Konsultingu czyli odpowiednio rekrutacją projektową na potrzeby klientów, ale także z myślą o rosnącej liczbie naszych wewnętrznych projektów oraz szeroko rozumianym doradztwem i konsultingiem w obszarze IT. Nauczyliśmy się wykorzystywać nasze możliwości, aby właściwie skalować działalność tak na zewnątrz, jak również z myślą o potrzebach wewnątrz Grupy Lukardi” - dodaje Wiceprezes spółki informatycznej.

O rynku usług i technologii IT
„Odnosząc się do sytuacji rynkowej możemy posłużyć się kilkoma faktami. W Grupie Lukardi odnotowujemy wzrost zatrudnienia, mamy także niski wskaźniku rotacji, co oznacza że ludzie chcą u nas pracować. Pomimo, że w Grupie mamy spółki, które do niedawna miały odmienną kulturę organizacyjną to bardzo dobrze idzie nam proces współpracy osobowej przy projektach” – podkreślono na wstępie.

„Przykładamy dużą uwagę do największego aktywa Grupy Lukardi, którymi są nasi pracownicy, co pomaga nam budować fundament naszej organizacji, bo to właśnie ludzie są dla nas najważniejsi. Istotny jest też sam kontakt międzyludzki, który niezależnie od poziomów i struktury organizacyjnej pozwala nam powiedzieć, że wszyscy razem idziemy w jedną stronę” – uzupełniono w obszarze bardzo istotnego czynnika osobowego.

„Dla nas czynnikiem wzrostu jest ciągłe doskonalenie się, praca nad własną ofertą oraz jeszcze lepsze wykorzystanie synergii pomiędzy naszymi grupami produktowymi, a patrząc na przychody Grupy możemy pozytywnie ocenić efekty tych działań. Wyzwania rynkowe jakie dostrzegam to jednak spowolnienie gospodarki, a co za tym idzie pewnego rodzaju ryzyko w jakie projekty inwestować. Naszą przewagą rynkową jest niewątpliwie fakt, że dotykamy niejako dwóch istotnych elementów. Pierwszym z nich jest cyfryzacja, digitalizacja i elektroniczny obieg dokumentów, które wpływają na upraszczanie procesów biznesowych, a co za tym idzie również oszczędność czasu np. w dotarciu do klienta oraz obniżenie kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Natomiast drugim ważnym segmentem jest obszar e-commerce, w którym nasze narzędzia napędzają sprzedaż klientów, zwiększając nie tylko ich przychody, ale także osiągane marże. Widzimy, że rynek dostrzega potrzebę obu tych czynników czyli nie tylko generowania oszczędności, ale także konsekwentnego zwiększania przychodów. Musimy także wspomnieć, że całość naszej oferty idealnie dopełnia obszar cyberbezpieczeństwa, gdyż to właśnie w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony danych niezmiennie dostrzegamy duże zapotrzebowanie po stronie rynku” – wskazano na mocne strony operacyjne Grupy Lukardi.

„Przyglądamy się oczywiście trendom rynkowym, natomiast byłbym jednak trochę ostrożny w przesądzaniu czy sztuczna inteligencja będzie faktycznie przełomem. Pracowaliśmy już w niektórych naszych obszarach z czymś o nazwie „machine learning” czyli uczeniem maszynowym, które można przyjąć jest swego rodzaju początkiem sztucznej inteligencji. Wdrażamy oczywiście pewne rozwiązania, które podpowiadają użytkownikowi określony kontekst, robiąc przy tym praktyczne analizy, natomiast w naszym odczuciu to właśnie tutaj przypada granica pomiędzy wspomnianym „machine learningiem”, a sztuczną inteligencją. Patrząc szerzej nie sposób oczywiście nie zauważyć, że choćby duże sieci handlowe inwestują już teraz w specjalistyczne narzędzia wparte sztuczną inteligencją, które pomagają nie tylko prognozować zachowania własnych konsumentów, ale również podpowiadają jak optymalnie zarządzać posiadanymi stanami magazynowymi” – przybliżono widoczne trendy rynkowe.

O wynikach finansowych oraz dalszych perspektywach wynikowych
„Dynamika wzrostu naszych przychodów jest imponująca, co bardzo nas cieszy. W dalszym ciągu chcemy naszych inwestorów pozytywnie zaskakiwać, nie tylko wysokością sprzedaży, ale także samymi wynikami i rentownością” – zaznacza na wstępie części wynikowej Sebastian Herod, Wiceprezes Zarządu Lukardi S.A.

„To nad czym chcemy obecnie pracować to dalsza poprawa efektywności. Jak wiadomo wzrost organizacyjny Grupy wymagał od nas łączenia pewnych obszarów biznesowych i ujednolicenia stosowanych standardów, np. w obszarze kadrowym i finansowym. To oczywiście podniosło w pewien sposób nasze nakłady, ale także zainwestowaliśmy w nasze usługi czyli nowe produkty. Aktualnie mając dość dużą bazę klientów, która stwarza określone możliwości osiągania przychodów, chcemy popracować mocniej, aby móc dostarczać kontrahentom nasze własne produkty, jak również pogrupowane usługi o określonej rentowności i powtarzalności. Jednocześnie pracujemy skutecznie nad wdrożeniem narzędzi wewnętrznych, żeby podnieść rentowność operacyjną i poprawić wyniki w kilku obszarach” – kontynuuje.

O konkurencyjności rynkowej Grupy Lukardi
„Dostrzegamy naszą konkurencyjność, a utwierdzają nas w tym choćby rozmowy, które prowadzimy z klientami, partnerami oraz konkurentami. Mocno inwestujemy w ludzi i w produkty, które sprzedajemy i będziemy sprzedawać podążając za rynkiem” – rozpoczyna omówienie kwestii konkurencyjności rynkowej Wiceprezes Zarządu Lukardi S.A.

„Pod koniec ubiegłego roku poszerzyliśmy także skład Zarządu o Piotra Jankiewicza, który jest ekspertem w obszarze digitalizacji treści i elektronicznego obiegu dokumentów, a swoje bogate doświadczenie zdobył pracując przez kilkanaście lat w światowym liderze tego segmentu czyli firmie OpenText. To pokazuje, że chcemy się umacniać w tej przestrzeni biznesowej, licząc oczywiście na zwiększenie przychodów i nowe, ciekawe projekty” – dodaje.

„To co przewidujemy to fakt, że będziemy w stanie obsługiwać naszych klientów coraz bardziej kompleksowo. Naturalnie widzimy potencjał specjalizacji w kilku obszarach, jednak chcemy połączyć je wspólnym mianownikiem, którym jest programowanie oraz mocna oferta security, na którą także obecnie stawiamy. Klienci oczywiście dostrzegają nasze rosnące możliwości oraz perspektywy, czego najlepszym przykładem są coraz częstsze rozmowy nie o nowym projekcie lub usłudze, ale o rozszerzeniu portfolio świadczonych usług” – podkreśla Lukardi S.A.

O aktualnych celach strategicznych i operacyjnych oraz perspektywach biznesowych
„Na stronę operacyjną Grupy z pewnością wpływ mają zachowania naszych klientów, dostępne na rynku oferty produktowe, jak również obserwowane przez nas kierunki rozwoju głównych producentów oprogramowania, z którymi współpracujemy, takich jak SAP, OpenText i Microsoft, gdyż wszystkie te czynniki podpowiadają nam w jakim kierunku powinniśmy podążać” – kreśli kwestie operacyjne Zarząd spółki IT.

„Chcemy wciąż umacniać się we wszystkich głównych liniach biznesowych, które są realnym fundamentem organizacji, poszerzając jedynie nasze obszary operacyjne o nowe kompetencje” – wspomniano dalej.

„Szczególnie ciekawą z naszego punktu widzenia przestrzenią biznesową są rozwiązania chmurowe, które otwierają nam przed nami duże szanse, ponieważ część klientów która używa jeszcze stare oprogramowanie będzie chciało migrować do chmury, a nowe projekty, które dostarczamy obecnie klientom, wspólnie z naszymi dostawcami, bazują już na rozwiązaniach chmurowych. W tą stronę zatem idziemy i upatrujemy tutaj naszą mocną stronę” – wskazano na coraz istotniejszy operacyjnie segment dla Grupy Lukardi.

„Na poziomie strategicznym natomiast przyglądamy się i analizujemy inne spółki z branży, dopuszczając możliwość kolejnych akwizycji. Niewątpliwie praca, którą włożyliśmy do tej pory w rozwój wewnętrzny Grupy znacząco ułatwi nam w przyszłości pełne wykorzystanie, tak procesowo jak również narzędziowo, potencjału ludzkiego i projektowego podmiotu, który zdecydujemy się włączyć w nasze struktury. Całościowo jest to na pewno ważny krok w stronę dalszego rozwoju” – przybliżono aspekt potencjalnych akwizycji rynkowych.

„Innym kierunkiem, który jest dla nas fundamentalnie ważny, jest zagranica, gdzie podnosimy sprzedaż, ale także planujemy zwiększyć naszą obecność. Aktualnie pracujemy już nie tylko dla klientów z krajów nordyckich czy bałkańskich, ale także zaczynamy kontraktować projekty poza Europą, co pokazuje że możemy również w innym otoczeniu biznesowym i walutowym skutecznie budować swoje przychody i zwiększać marżowość” – poinformowano w uzupełnieniu.

„Nasz nowy projekt o nazwie Lukardi 2.0 ma charakter strategiczny i ma nam pokazać miejsce, gdzie jako organizacja chcemy być i gdzie jako zespół czujemy, że będziemy. Nad tym projektem pracujemy wielopoziomowo, zarówno w gronie managerskim, jak również wewnątrz Zarządu, natomiast to co nas realnie wyróżnia to otwarcie na opinie naszych pracowników i liderów, których zdanie autentycznie cenimy. Dajemy szansę wypowiedzenia się czym dla nich jest tożsamość naszej organizacji oraz w jakiej firmie chcieliby pracować. Takie podejście wspiera nasze spojrzenie na kwestie osobowe i bezpośrednio wpływa także na to, że ludzie chcą u nas pracować. Myślę, że gdzieś w okolicy drugiej połowy tego roku będziemy w stanie pokazać naszą strategię i obrane kierunki, ale też porządkując odpowiednio obszar operacji wewnętrznych, którym właściwe zarządzanie pozwoli nam umiejętnie nadążać za rosnącą sprzedażą na poziomie całej Grupy” - dowiadujemy się w podsumowaniu.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.