RelacjeRynku

LUKARDI zwołuje NWZA i planuje program motywacyjny na 2022-2024

Long
NEWCONNECT:LUK   LUKARDI
Zarząd Lukardi S.A. ogłosił o zwołaniu 28 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a wśród projektów uchwał które poddane zostaną wówczas pod głosowanie znalazła się m.in. uchwała w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Lukardi S.A., menedżerów Lukardi S.A. i spółek zależnych oraz pozostałych pracowników i współpracowników Lukardi S.A. i spółek zależnych.

Porządkiem obrad objęto także głosowanie nad uchwałą w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Lukardi S.A. o kwotę nie większą niż 300 000 zł poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 000 zł. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w trakcie zgromadzenia zaplanowanego na koniec kwietnia, zdecyduje m.in. o dematerializacji akcji serii G oraz ubieganiu się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Czas trwania programu motywacyjnego zaplanowano na trzy kolejne lata obrotowe tj. lata 2022-2024, za które poszczególni uprawnieni uczestnicy programu otrzymają ofertę objęcia określonej ilości warrantów subskrypcyjnych serii A, które będą następnie uprawniały do odpłatnego objęcia określonej ilości akcji serii G. Warto podkreślić, że samo uprawnienie uczestników programu uwarunkowane będzie od spełniania określonych kryteriów – w każdym przypadku lojalnościowych, a w przypadku Członków Zarządu Lukardi S.A. oraz menedżerów Lukardi S.A. i spółek zależnych także jakościowych czyli wynikowych. Dla Członków Zarządu Lukardi S.A. warunek jakościowy, polegający na realizacji celu wynikowego, określonego poziomem EBIDTA Grupy Kapitałowej Lukardi S.A. za rok 2022 ustanowiono na poziomie 1 500 000 zł.

O planach spółki, związanych z planowanym uruchomieniem programu motywacyjnego na lata 2022-2024, opowiedział bliżej parę dni temu Krzysztof Luty - Prezes Zarządu Lukardi S.A. podczas spotkania inwestorskiego Lukardi, które miało miejsce na największym w tej części Europy wydarzeniu branży inwestycyjnej Invest Cuffs 2022 w Krakowie.

„Chcemy rozwinąć nasz dedykowany program, w którym będziemy tworzyć zaawansowane i skuteczne metody zarówno motywacji, jak i budowy lojalności pracowników oraz lojalności organizacji wobec nich. Robimy to ponieważ chcemy naszą wieloletnią strategię rozwoju wesprzeć o solidny fundament w postaci stałego i rosnącego zaangażowania naszych pracowników” – zapowiedział wówczas Prezes Zarządu Lukardi S.A.

O Lukardi S.A.:
Lukardi S.A. jest firmą informatyczną, która dostarcza najwyższej klasy rozwiązania IT dla biznesu. Spółka realizuje dla swoich klientów liczne projekty wdrożenia i utrzymania systemów, jak również oferuje kompleksowe usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, ochrony danych w sieci i transformacji cyfrowej oraz świadczy dedykowane usługi projektowe IT.

Lukardi S.A. posiada 99,2% udziałów w SI-eCommerce Sp. z o.o., która specjalizuje się we wdrożeniach platformy SAP Commerce, zarówno na rynku polskim jak i globalnym oraz oferuje usługi w zakresie budowania, wdrażania, utrzymania i rozwoju rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Akcje Lukardi S.A. notowane są na rynku alternatywnym New Connect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.