HAWESKO HOLDING INH O.N

HAW XETR
HAW
HAWESKO HOLDING INH O.N XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe HAW

Aktualna sytuacja finansowa HAWESKO HOLDING INH O.N

Total assets of HAW for Q3 21 is 404.01M EUR, 0.54% more than the previous Q2 21. And total liabilities decreased by 0.77% in Q3 21 to 281.97M EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję