ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001

DUL XETR
DUL
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

DUL financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001

Aktywa ogółem spółki DUL za Q3 21 wynoszą 3.00B, czyli 1.33% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.74% w Q3 21 do 2.35B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję