ARCONIC CORP. DL-,01

47I XETR
47I
ARCONIC CORP. DL-,01 XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

47I financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa ARCONIC CORP. DL-,01

Aktywa ogółem spółki 47I za Q2 21 wynoszą 5.52B, czyli 1.35% mniej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania spadły o 4.17% w Q2 21 do 4.14B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję