HUBSPOT INC. DL-,001

096 XETR
096
HUBSPOT INC. DL-,001 XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 096

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla HUBSPOT INC. DL-,001

096 bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q3 21 wynosi 38.04M EUR. W przypadku 2020 wolny przepływ środków pieniężnych 096 wyniósł 68.05M EUR, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł 98.51M EUR.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne