HUBSPOT INC. DL-,001

096 XETR
096
HUBSPOT INC. DL-,001 XETR
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 096

Aktualna sytuacja finansowa HUBSPOT INC. DL-,001

Total assets of 096 for Q3 21 is 1.78B EUR, 4.79% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 4.15% in Q3 21 to 1.07B EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję