NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT

NED UPCOM
NED
NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT UPCOM
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

NED financial statements

Podsumowanie finansowe NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Strona pokazuje wszystkie kluczowe dane finansowe NED, w tym najważniejsze wskaźniki z każdego raportu spółki.

Dochody
Następny:
Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne