POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR

8462 TWSE
8462
POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

8462 financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR

Wolne przepływy pieniężne spółki 8462 za Q3 21 wynoszą -123.94M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki 8462 wyniosły 766.22M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1.44B.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne