POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR

8462 TWSE
8462
POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

8462 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa POWER WIND HEALTH INDUSTRY INCORPOR

Aktywa ogółem spółki 8462 za Q2 21 wynoszą 8.28B, czyli 4.39% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.83% w Q2 21 do 6.12B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję