EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy 2614

Aktualna sytuacja finansowa EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR

Łączne aktywa 2614 dla Q1 23 to 14.98B TWD, 3.34% mniej niż poprzednie Q4 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 4.99% w Q1 23 do 10.85B TWD.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: TWD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję