MERCURIES DATA SYSTEM

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy 2427

Aktualna sytuacja finansowa MERCURIES DATA SYSTEM

Łączne aktywa 2427 dla Q1 23 to 5.71B TWD, 2.25% więcej niż poprzednie Q4 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.76% w Q1 23 do 3.18B TWD.

Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: TWD
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję