SOLOMON TECHNOLOGY CORP

2359 TWSE
2359
SOLOMON TECHNOLOGY CORP TWSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

2359 financial statements

Aktualna sytuacja finansowa SOLOMON TECHNOLOGY CORP

Aktywa ogółem spółki 2359 za Q2 21 wynoszą 7.27B, czyli 5.89% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 16.94% w Q2 21 do 2.39B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję