NANTEX INDUSTRY

2108 TWSE
2108
NANTEX INDUSTRY TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 2108

Aktualna sytuacja finansowa NANTEX INDUSTRY

Łączne aktywa 2108 dla Q1 22 to 20.84B TWD, 0.41% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 66.03% w Q1 22 do 6.64B TWD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję