EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO

1735 TWSE
1735
EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1735

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO

1735 bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q4 21 wynosi 112.29M TWD. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych 1735 wyniósł -680.26M TWD, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł -196.33M TWD.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne