EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO

1735 TWSE
1735
EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1735

Aktualna sytuacja finansowa EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO

Łączne aktywa 1735 dla Q4 21 to 3.72B TWD, 0.69% mniej niż poprzednie Q3 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 1.27% w Q4 21 do 2.28B TWD.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję