TAIWAN STYRENE MONOMER

1310 TWSE
1310
TAIWAN STYRENE MONOMER TWSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe 1310

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla TAIWAN STYRENE MONOMER

1310 bezpłatny przepływ środków pieniężnych za Q1 22 wynosi -29.69M TWD. W przypadku 2021 wolny przepływ środków pieniężnych 1310 wyniósł -246.18M TWD, a przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniósł -56.98M TWD.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne